LETRA DE CANCION AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND (EN SUECO)

Letras de canciones
Artistas por letra: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Buscar Artista:

GIRLFRIEND (EN SUECO)

Avril Lavigne


Hej Hej
Du Du
JAG icke gör det lik din väninna
Ingen väg ingen väg
JAG tänkafundera på betänka duni, behov enett, ny en
Hej hej
Du Du
JAG det kan tänkes din väninna

Hej Hej
Du Du
JAG veta så pass du lik jag
ingen väg ingen väg
du veta den er inte en smula hemlighet
Hej hej
Du Du
JAG viljan till bin väninna

Du er såpå detta sätt sålunda böterförfinad utsökt adjfin vbötfalla
JAG viljabrist på, avsaknad, nbrist, önska sig, vilja ha duni minngruva,
Du er såpå detta sätt, sålunda, läcker

JAG tänka om duni, all tiden{
Du er såpå detta sätt, sålunda, begivenhetenmissbruk, böjelse, hängivenhet, begivenhet,
Tror du ickeIcke sant, vetakänna till, ha reda på, vadinterjvad, vilka, vilket, vilken,
JAG kannafår, vkan, burk, görgöra, tilladvigen, för, {to} göratillverkning, nfabrikat, framställa, tillverka, {make} duni, {you} känna{feel} i ordenfint, {all right}?

Icke gör detLåta vara, Gör icke, {Don't} låtsasgöra gällande, göra anspråk på, {pretend }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} du veta{you know} Jag er{I'm} förbanna{damn} dyrbarvärdefull, kostbar, {precious }
Och{And} hur{how}, yeah, Jag er{I'm} dende, det, {the} motherfucking prinsessanprinsessa, {princess }
JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} berättasäga, {tell} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me} alltföräven, med, också, för, {too }
Och{And} du veta{you know} Jag er{I'm} rättfå på rätt köl, vräta upp, riktig, {right }

brobrygga, {BRIDGE:}
Hon er{She's} likgilla, vtycka om, {like} såpå detta sätt, sålunda, {so} vad . änvad . som, nvad . än, vad som . än, {whatever }
DuNi, {You} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} såpå detta sätt, sålunda, {so} mycket{much} bättre{better }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} viman, {we} skulleskall, bör, borde, {should} komma sammansammankomst, sammankomsten, {get together} nu{now }
Och{And} den där er{that's} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} envar{everyone's} talande{talking} omkringprepomkring i, runt, {about }

koruskor, koret, {CHORUS:}
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} sese efter, se på, {see} vägen{the way} Jag serJag förstår, {I see }
Vägen{The way} duni, {you} blick for{look at} jag{me }
Och{And} jämnvjämna ut, adjutjämna, slät, {even} närhur dags, {when} duni, {you} blick bort{look away }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} duni, {you} tänka om{think of} jag{me }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} duni, {you} tala om{talk about} jag{me} all tiden{all the time }
Gång på gångÅter och åter, {Again and again }

SåPå detta sätt, Sålunda, {So} komma över{come over} härhit, {here }
Tala mig hur{Tell me} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} JAG{I} wanna höra{hear }
Så passDetta, Denna, Denne, Det där, Pronden där, {That} I'll, yeah, göratillverkning, nfabrikat, framställa, tillverka, {make} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend} försvinna{disappear }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} wanna höra{hear} duni, {you} sägansäga, {say} henne{her} namnkalla, vge namn åt, benämning, {name} någonsin{ever} igenåter, {again }
Och{And} gång på gångåter och åter, {again and again} och{and} igenåter, {again }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause }

brobrygga, {BRIDGE:}
Hon er{She's} likgilla, vtycka om, {like} såpå detta sätt, sålunda, {so} vad . änvad . som, nvad . än, vad som . än, {whatever }
Och{And} duni, {you} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} såpå detta sätt, sålunda, {so} mycket{much} bättre{better }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} viman, {we} skulleskall, bör, borde, {should} komma sammansammankomst, sammankomsten, {get together} nu{now }
Och{And} den där er{that's} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} envar{everyone's} talande{talking} omkringprepomkring i, runt, {about }

koruskor, koret, {CHORUS:}
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

ÄschFy, Aj, Oj, {Oh }
I{In} enett, {a} andravvara sekundant åt, andra-, andre, {second} du vill{you'll} bli{be} svept{wrapped} runt omkringomkring, {around} min{my} finger{finger }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} dendet, {it} bättre{better }
Där er{There's} ingen annan{no other }
SåPå detta sätt, Sålunda, {So} närhur dags, {when} den erdet er, {it's} gonna sjunka inne{sink in}?
Hon er{She's} såpå detta sätt, sålunda, {so} dumenfaldig, {stupid }
VadInterjvad, Vilka, Vilket, Vilken, {What} helveten{the hell} var{were} duni, {you} tänkandetänkesätt, {thinking}?

ÄschFy, Aj, Oj, {Oh }
I{In} enett, {a} andravvara sekundant åt, andra-, andre, {second} du vill{you'll} bli{be} svept{wrapped} runt omkringomkring, {around} mt finger{finger }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} dendet, {it} bättre{better }
Där er{There's} ingen annan{no other }
SåPå detta sätt, Sålunda, {So} närhur dags, {when} den erdet er, {it's} gonna sjunka inne{sink in}?
Hon er{She's} såpå detta sätt, sålunda, {so} dumenfaldig, {stupid }
VadInterjvad, Vilka, Vilket, Vilken, {What} helveten{the hell} var{were} duni, {you} tänkandetänkesätt, {thinking}?

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej du{Hey you}...
Ingen väg{No way}...
Hej du{Hey you}...
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Hej{Hey} hej


Biografia de Avril Lavigne
Letras de Avril Lavigne
Letra de GIRLFRIEND (EN SUECO)
Letras de canciones


Otras letras de canciones de Avril Lavigne:

Letra de GIRLFRIEND (EN GRIEGO)
Letra de AND I (EN ESPAÑOL)
Letra de IRIS (EN ESPAÑOL)
Letra de HOT (EN RUSO)
Letra de HOT (EN ITALIANO)
Letra de HOT (EN ALEMÁN)
Letra de HOT (EN GRIEGO)
Letra de HOT (EN JAPÓNES)
Letra de HOT (EN ÁRABE)
Letra de CANADA (ESPAÑOL)
Letra de COJIDITO
Letra de AMELI
Letra de HI
Letra de ALL THE SMALL THINGS (EN ESPAÑOL)
Letra de CONTAGIOUS (EN FRANCÉS)
Letra de HOT (EN FRANCÉS)

Otras canciones de otros artistas:

Letra de FABULOUS (EN ESPAÑOL CORREGIDA) de Ashley Tisdale
Letra de VETE CON EL HOMBRE de Lalo Mora
Letra de LO CALLARÉ de Lalo Mora
Letra de TODO de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de VENTANAS AL VIENTO de Lalo Mora
Letra de MILAGRO DE AMOR de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de EN CADA LATIDO de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de FIN DE SEMANA de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de QUE ME QUEDA de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de DEPENDE de Timbiriche La Nueva Banda
Letra de LO QUE DICTA EL CORAZON de Le Barón
Letra de AMO de Le Barón
Letra de EL INGENIERO de Clave De Oro
Letra de ASESINO A SUELDO de Clave De Oro
Letra de QUIEN ME HA ROBADO TU CORAZON de Liberacion
Letra de CREO QUE DESPUES DE MI de La Leyenda
Letra de WHITE ROBE de tATu
Letra de SOMEDAY SOON (EN ESPAÑOL) de The Doors
Letra de QUISIERA SER de El Puma
Letra de ZÚMBALE - WISIN & YANDEL FT. GADIEL de Gadiel
Letra de GET UP, STAND UP (EN ESPAÑOL) de Bob Marley
Letra de COMO TU NO HAY NADIE de Jayco
Letra de NO TIENE RAZÓN de Koli Arce
Letra de ES POR TU QUERER de Koli Arce
Letra de SIN TU QUERER de Koli Arce
Letra de DE TI, DE MI de El Tecla
Letra de YA NO VUELVO A MOLESTARTE de Rocio Durcal
Letra de PERO QUE TONTO de Koli Arce
Letra de IM THE GOD OF ROCK AND ROLL… de Naked Brothers Band
Letra de SPLISHY SPLASHY SOAP BUBBLES de Naked Brothers Band
Letra de CINDY... de Naked Brothers Band
Letra de SILENCIO de Koli Arce
Letra de REGRESARE POR TI de Koli Arce
Letra de THERE SHE GOES (EN ESPAÑOL) de Bob Marley
Letra de SUFRO TU AUSENCIA de Rocio Durcal
Letra de SUEÑO DE TANTOS de Rocio Durcal
Letra de SUEÑOS de Pia Ovalle
Letra de SIEMPRE SIEMPRE de Rocio Durcal
Letra de LA NEGRA PARRANDERA de Koli Arce
Letra de SI TE PUDIERA MENTIR de Rocio Durcal

Aviso: tusletras.com no vende nada ; únicamente proporciona información.
Las letras de canciones son propiedad de sus respectivos autores y estan disponibles en tusletras.com con carácter meramente educativo o informativo.Las letras han sido enviadas por los usuarios y cogidas de otras páginas webs, de las páginas oficiales de los autores. En esta web no tenemos nada de descarga directa de Avril Lavigne - GIRLFRIEND (EN SUECO). Tampoco tenemos links de emule ni bittorrent de Avril Lavigne - GIRLFRIEND (EN SUECO). Pero si tenemos letras de Avril Lavigne - GIRLFRIEND (EN SUECO) que pertenecen a sus respectivos autores. No vendemos nada, solo ofrecemos información al usuario para que este pueda valorar las letras de canciones y votarlas.